שיווק ימים בין-לאומיים

מדוע אנו מציינים ימים בינלאומיים?

ימים בינלאומיים הם אירועים לחינוך הציבור הרחב בנושאים חשובים. מטרות העל של ציון ימים אלה: לעורר מודעות, מעורבות והנעה לפעולה לגייס משאבים פוליטיים וכלכליים לטיפול בבעיות גלובליות לחגוג ולחזק את הישגי האנושות.

כל יום בינלאומי מציע לקהל הרחב ולבעלי עניין את האפשרות ליזום, לארגן ולהוביל פעילויות הקשורות לנושא היום במטרה להציף את האג'נדה שהוגדרה עבור יום זה (כאשר בכל שנה מוגדרת אג'נדה שונה) ולהפוך את היום הבין-לאומי למקפצה לפעולות מעוררות מודעות ומעורבות.